Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2014

7055 3cad 500
7034 e125 500

November 28 2013

1191 d305
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9364 4eef
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
9525 f4dc 500
Reposted fromfoods foods
4272 03e2
Reposted fromladyvenom ladyvenom viaFanelia Fanelia

September 17 2013

7513 efd7
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki
7766 660e 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik
Jak licencjat? 

0967 9ca0
Reposted fromsadeyes sadeyes viaFanelia Fanelia

August 12 2013

Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromsafeway safeway viaFanelia Fanelia
2953 821d
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaFanelia Fanelia
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
Reposted fromperseweracje perseweracje viaFanelia Fanelia

May 20 2013

Nikt by Cię tak nie ukochał jak ja
— Jego <3
5989 4a2d
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viacieplej cieplej
I gdy jest już wreszcie przy tobie, chociaż jesteś zupełnie naga, chcesz - dla niego - rozebrać się jeszcze bardziej.
— J.L.Wiśniewski "Łóżko".
Reposted fromcieplej cieplej
2778 8672
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl